👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige-vårt fantastiska land

Skapad 2021-01-17 13:16 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Du kommer att fördjupa dig inom geografi, i ett som till ytan är ett av vår kontinents största land; Sverige.
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska Bild Biologi Geografi
Vi ska lära känna vårt fantastiska land - Sverige. Vad vet du egentligen om landet du bor i? Hur ser det ut i vårt avlånga land? Tillsammans upptäcker vi Sverige.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska: 

Få kunskaper om Sverige så att du utvecklar din geografiska referensram och ditt rumsliga medvetande

 

 

Arbetssätt och redovisning

För att få kunskaper om Sverige kommer vi att arbeta med: 

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
 • De svenska natur- och kulturlandskapen samt deras utmärkande drag och utbredning 
 • Vanligt förekommande växter och djur i Sverige och hur de lever
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna

Arbetssätt: 

 • Vi arbetar gemensamt med att skapa oss en övergripande bild av hur Sveriges landskap ser ut genom att läsa olika typer av texter, diskutera, arbeta med kartor, analysera och titta på film.  
 • Vi tränar på att  hitta information om Sverige med hjälp av olika källor, plocka ut viktig information och skriva egna faktatexter och att rita kartor. 
 • Vi fördjupar oss i grupper kring Öland och Gotland. 
 • Vi fördjupar oss enskilt i ett landskap i text och bild. 
 • Vi redovisar enskilt och i grupp. 
 • Vi ger respons på kamraters arbeten och tar emot respons på egna arbeten.

Bedömning:

Efter att ha arbetat med Sverige ska du:

 • Ha grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi 
 • Kunna använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker för att söka kunskap om Sveriges namngeografi 
 • Kunna använda geografiska begrepp kopplat till Sveriges landskap

Du visar att du har dessa kunskaper genom att kunna:

 • Namn och läge på några av Sveriges landskap i Götaland, Svealand och Norrland. 
 • Några orter, berg, hav och vatten i Sverige 
 • I grupp göra en faktaplansch om Öland eller Gotland 
 • Göra ett enskilt fördjupningsarbete om ett landskap i text och bild enligt beskrivning samt muntligt och skriftligt redovisa detta

 

 


Reflektion-utvärdering

 • Om du skulle flytta ifrån Skåne till ett annat landskap i Sverige, var skulle du då vilja bo?
 • Varför skulle du vilja bo just där?