👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi årskurs 7 - Luft, vatten, mark, syror och baser

Skapad 2021-01-17 13:19 i Almunge skola Uppsala
Ett arbetsområde med grundläggande kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är kemi? Handlar det bara om konstgjorda och giftiga ämnen som skapas i fabriker? Svaret är nej! Kemiska reaktioner finns överallt i naturen och ditt liv bygger på att det finns kemi. Du ska även lära dig om - Luft , vilka gaser finns i luft? Vatten - vattnets kretslopp. Vi lär oss om Berg och Mineraler syror och baser. Vad gör något surt respektive basiskt? Vad händer om jag blandar en syra och en bas? Hur mäter jag hur surt eller baskiskt något är?

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Luft :

Redogöra för vilka gaser som finns i luft

Beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid

Beskriva vad som sker vid en förbränning

Förklara varför ozonlagret är viktigt

Förklara vad som menas med växthuseffekten

 

Vatten:

Vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl

Förklara hur vattenmolekyler samspelar i vattnets tre faser

Redogöra för vattnets speciella egenskaper

Redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel

Beskriva vattnets kretslopp

Mark:

Redogöra för vad en bergart, ett mineral och malm är

Beskriva jordens kretslopp

Syror och Baser:

Ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper

Redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

Redogöra för syror och basers egenskaper

Redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till

Redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador

 

 

 

 

 Hur ska du lära dig detta?

Vara aktiv under genomgångar och diskussioner

Laborera

Läsa anteckningar och i läroboken

Hur får du visa vad du kan?

Under alla lektioner har du chans att muntligt visa kunskaper

Under laborationer visar du att du kan arbeta praktiskt på ett säkert sätt

Ett skriftligt prov kommer att ligga i slutet av kursen
 

Uppgifter

 • År Kemi - Kapitel 2 - Luft, vatten, mark, syror och baser

 • År Kemi - Kapitel 2 - Luft, vatten, mark, syror och baser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om kemiska processer och samband
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.