👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt. åk 4

Skapad 2021-01-17 13:29 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Planering för Matteborgen 4b
Grundskola 4 Matematik
Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv!

Innehåll

 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i hur du: 

 • formulerar och löser problem med hjälp av matematik

 • väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt

 • använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • för och följer matematiska samtal och diskussioner

 • använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Vi arbetar med
6.  Tid:

 • Enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • Almanackan och hur man läser och skriver datum på olika sätt
 • Hur man avläser klockan
 • Hur man läser av en tidtabell

7.   Addition och subtraktion: 

 • Avrundning till närmaste tiotal, hundratal och tusental
 • Hur man arbetar med uppställningar
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
 • Använda addition och subtraktion i textuppgifter och vid problemlösning

8.   Geometri

 • Vinklar
 • Månghörningar
 • Förstoring och förminskning
 • Skala

9.   Bråk

 • Hur man avläser och skriver bråk
 • Hur man avläser bilder av bråk
 • Hur man storleksordnar bråk 

10. Multiplikation och division 

 • Hur man  multiplicerar med 10, 100 och 1000
 • Hur man räknar multiplikation med större tal
 • Hur man räknar med  kort division 
 • Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

     Träna med miniräknaren

 • Vi lär oss använda miniräknaren och hur man arbetar med den i de fyra räknesätten

 

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 4 B". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
Vi arbetar med mattebeting, där du planerar veckans arbete.
Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen. Efter varje diagnos får du fylla i hur du tyckte det kändes i din loggbok.

Efter att diagnosen är rättad ska den hem för påskrift så att vårdnadshavare vet hur det går för dig i matematiken.                                                                                                                                           

Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden. Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.     

Bedömning sker efter hur väl du kan:

 • formulera och lösa matematiska problem

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt göra en bedömning av den metod du använt

 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • föra och följa matematiska samtal och diskussioner

 • diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid och genom diagnoser.

Tänk på att du utvecklas genom att delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel och fråga när du inte förstår.

 

Reflektion-utvärdering


Vilka områden är dina starka sidor?
Vilka områden kan du utveckla?
Hur kan din lärare hjälpa dig så att du utvecklas ännu mer i matematik?
Hur lär du dig bäst?


Matriser

Ma
Kopia av Matematik

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationenJag kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt..
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.