Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - Conversations

Skapad 2021-01-17 13:50 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
En av de viktigast förmågorna att öva upp när du lära dig ett nytt språk är att kunna prata någorlunda oförberett. I detta arbetsområdet kommer vi att i mindre grupper prata med varandra om förvalda ämnen.

Innehåll

Detta är ett kortare ämnesområde som vi kommer att återvända till flera gånger. 

Målet med området är att träna på att prata mer avslappnat utan att ha förberett allt för mycket i förhand. 
Ni kommer att prata med varandra i mindre grupper. Varje gång vi använder detta arbetsområdet kommer ni att få ett ämne ni sak prata om samt instruktioner kring hur ni ska prata om det (ex: berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande). 

Ni kommer att bli bedöma på hur väl ni prata med varandra på engelska. Detta inkluderar att ställa frågor till och kommentera vad resten av medlemmarna i gruppen säger. 

Uppgifter

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9

Matriser

En
English - Conversations

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uttrycka sig muntligt
Hur väl ni kan prata i konversationerna
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan utrycka dig i hela meningar. När du pratar med de andra i gruppen kan du utrycka dig på ett enkelt sätt så att de begriper vad du säger. Du följer också instruktionerna till uppgiften och pratar om ämnet som har valts.
Du kan utrycka dig i hela meningar som hänger ihop med varandra. När du pratar med de andra i gruppen kan du utrycka dig på ett tydligt sätt samt ha visst flyt i samtalet. Du följer också instruktionerna till uppgiften och pratar om ämnet som har valts.
Du kan utrycka dig i hela meningar som hänger ihop med varandra, samt i stycken som hänger ihop med varandra. När du pratar med de andra i gruppen kan du utrycka dig på ett tydligt sätt samt ha flyt i samtalet. Du följer också instruktionerna till uppgiften och pratar om ämnet som har valts.
Språkliga strategier
Hur väl du löser problem som kan uppstå i konversationen.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Du kan använda någon strategi i konversationen för att lyssna på vad de andra säger. Du kan använda någon i huvudsak fungerande strategi i konversationen för att förtydliga vad du vill säga.
Du kan använda flera strategier i konversationen för att lyssna på vad de andra säger. Du kan använda någon fungerande strategi i konversationen för att förtydliga vad du vill säga.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Du kan använda flera strategier i konversationen för att lyssna på vad de andra säger. Du kan använda någon väl fungerande strategi i konversationen för att förtydliga vad du vill säga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: