👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande

Skapad 2021-01-17 15:17 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Musik
Musik påverkar oss på olika sätt, nu ska du skapa en känsla med hjälp av musik.

Innehåll

Du kommer att med hjälp av Chrome musiclab skapa musik där du kombinerar melodi med slagverk. 

På lektionerna kommer vi att prata om olika musikaliska mönster man kan använda sig av. Vi kommer också att prata om olika begrepp som hör till musiken.

I slutet av varje lektion kommer du få skriva loggbok där du får visa hur du kan resonera och reflektera om din musik.

Sista lektionen kommer vi att lyssna på allas bidrag och då också prata om vad vi tänker på när vi hör musiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musikskapande

🟥
🟧
🟨
🟩
Resonemang
Når ej målet
Kan till viss del berätta vad som är bra i din låt.
Kan relativt säkert berätta vad som är bra i din låt och vad som kan utvecklas.
Kan på ett säkert sätt beskriva vad som är bra i din låt och vad som kan utvecklas.
Musikskapande
Når ej målet
Bidrar till att, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik utifrån några enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik utifrån några enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik utifrån några enkla musikaliska mönster och prövar hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Musikens påverkan
Når ej målet
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka dig om hur musiken påverkar dig.
Du kan på ett utvecklat sätt uttrycka dig om hur musiken påverkar dig.
Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka dig om hur musiken påverkar dig.