👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2021-01-17 15:25 i Långåsskolan Falkenberg
Teknik år 1
Grundskola 1 Teknik
Du ska få kunskap om hur saker i hemmet fungerar och används. Vi tittar på teknik från förr till idag. Du ska få möjlighet att jämföra skillnader och likheter. Du ska få lära dig grunderna i programmering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla kunskaper om tekniken i vardagen. De ska ges möjlighet att jämföra teknik förr och nu i hemmet. Du ska få lära dig om programmering. 

Bedömning - vad och hur

Du deltar i samtal och diskussioner om olika tekniska föremål i hemmet. 

Du känner till att föremål har förändrats från förr till nu. 

Du kan programmera, båda analogt och med hjälp av Bluebots. 

Undervisning och arbetsformer

Vi samtal, skriver tankekartor, ser film och skriver fakta. 

Vi ser på föremål från förr och jämför hur de förändrats till idag.

Vi arbetar med programmering, analogt och digitalt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3