👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2021-01-17 15:35 i Frötuna skola Norrtälje
Studieteknik - att lära sig att lära.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Studieteknik - Hur lär du dig på bästa sätt? Genom att bli medveten om hur du lär dig på bästa sätt, är det lättare att ta ett större ansvar för din egen inlärning. Du kommer att få lära dig olika tekniker som hjälper dig med din egen inlärning.

Innehåll

Tidsperiod:

Ca 6 veckor

Vad ska jag lära mig? (lärande mål)

 • Ta reda på hur du lär dig på bästa sätt
 • Att reflektera över olika tekniker att läras sig att lära.
 • Testa olika tekniker att lära och skriva ner reflektionerna i anteckningsboken. 
 • Reflektera och utvärdera ditt eget lärande.
 • Genom att du blir medveten om hur du lär dig på bästa sätt kan du ta större ansvar för din egen inlärning. 

Hur ska vi arbeta för att komma dit? (planering)

 • Vi kommer att använda lärofilmerna "Plugga bättre" från utbildningsradion. De handlar om koncentration, minnesteknik mindmap, anteckningsteknik, hjärnan, glosor och "Det stora provet". 
 • Du kommer att få möjlighet att testa de olika teknikerna och reflektera över ditt sätt att lära. 
 • Du kommer att få träna upp din hjärna så du kan komma ihåg att minnas saker på olika sätt. 
 • få träna på att återberätta en text med hjälp av stödord och tankekarta.
 • reflektera över ditt eget lärande och din läxläsning.

Hur ska jag visa det? (bedömning)

 • genom att visa din förmåga att använda de tekniker du får lära dig i filmerna och genom aktivt delta i diskussioner i klassrummet.
 • I din anteckningsbok kunna visa att du testat och reflekterat över de olika teknikerna. 
 • I lärloggen kommer du få svara på frågor varje fredag om ditt eget lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6