👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och Nu

Skapad 2021-01-17 16:57 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Förr och Nu
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
När börjar egentligen "förr i tiden"? I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om hur det var att leva för ungefär 100 år sedan. Hur bodde man, vad jobbade man med och vad lärde sig barnen i skolan? Vi kommer att jämföra förr och nu, enskilt och gemensamt. Hur levde, lekte och hur var det att gå i skolan förr?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Hur det var att leva och gå i skolan för 100 år sedan.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Titta på filmer
 • Arbeta själv och tillsammans med andra
 • Göra en intervju med en äldre närstående om hur det var på deras tid

Vad ska du lära dig?

 • Vilka lekar man lekte förr i tiden
 • Vad barn gjorde på sin fritid förr i tiden
 • Hur det var att gå i skolan förr i tiden
 • Göra jämförelser om hur man levde förr jämfört med nu

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Delta på lektioner och i gruppsamtal
 • Skriva faktatext med bilder
 • Redovisa eller lämna in sin intervju


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3