👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2021-01-17 16:37 i Brokinds skola Linköping
Livet förr och nu
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer vi lära oss skillnader från förr och nu.

Innehåll

Vi kommer arbeta med: 

Skolan förr och nu 
- Hemmet förr och nu 
- Samhället förr och nu 
- Begreppen dåtid, nutid oh framtid 
- Tidslinjer 

 

Vi kommer göra detta genom att: 

- Kolla på bilder 
- Kolla på Emil i Lönneberga - husförhöret
- Göra venndiagram
- Kolla på intervju från en gammal lärare som lever idag. 
- Kolla på en tidslinje och förstå begreppen dåtid, nutid och framtid. 
- Göra egna intervjuer 
- Ha diskussioner i helklass och mindre grupper. 
- Leka lekar som dem gjorde förr 
- Måla bilder 

Bedömning: 

Eleven ska kunna:

- Nämna skillnader från förr och nu. Både i skolan, hemmet och samhället. 
- Delta i diskussioner och arbetsuppgifter 
- Förstå begreppen dåtid, nutid och framtid 
- Förstå hur en tidslinje fungerar 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3