👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare och debattartikel åk9

Skapad 2021-01-17 17:25 i Centralskolan Falköping
Insändare och debattartikel
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här området får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om argumenterande texter. Innan vi avslutar området kommer du ha skrivit en insändare och en debattartikel. Du kommer även få ge respons på en klasskamrats debattartikel och bearbeta din egen text med hjälp av respons. Området är ett samarbete med ämnet SO.

Matriser

Sv SvA
Insändare och debattartikel

Insändare - Zlatan uppgiften

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situationen där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situationen där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Debattartikeln

Skriven i samarbete med ämnet SO
Når i nuläget inte målen
E
C
A
Innehåll
Du har fått en uppgift och gjort det som efterfrågas i den. Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår. Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du har fått en uppgift och gjort det som efterfrågas i den. Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du har fått en uppgift och gjort det som efterfrågas i den. Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. , Texten har en struktur som passar till en debattartikel t.ex att du använder rubrik, ingress, bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel.
Språk stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. . Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t.ex. med ett formellt språk. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situationen där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situationen där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Ge omdömen och respons om andras texter
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Bearbeta egen text utifrån repons
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.