👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund förskoleklass

Skapad 2021-01-17 17:34 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
värdegrundsarbete förskoleklass
Grundskola F Samhällskunskap
Värdegrund. Vi lär oss om olikheter, kamratskap, känslor och om vad som är rätt och fel.

Innehåll

 

Genom vårt värdegrundsarbete ska elevena ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå egna och andras åsikter, värderingar och intressen.
 • reflektera kring kamratskap - hur man kan göra för att alla ska trivas och må bra.
 • reflektera över egna och andras känslor och värderingar samt kunna uttrycka dem.
 • förstå att handlingar kan få konsekvenser.
 • analysera kring vad som anses rätt och orätt utifrån olika perspektiv.

Så här ska vi arbeta:

 • se på bildspel och film.
 • diskutera och samtala.
 • skriva och rita.
 • läsa berättelser.
 • dramatisera.
 • samarbetslekar/värdegrundsövningar.

Så här utvärderar vi:

Genom samtal efter varje lektion mellan pedagog och elever.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -