👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati.

Skapad 2021-01-17 17:48 i Bruksskolan Flen
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Vad betyder demokrati? Vi ska prata om demokrati på kurdiska språk.

Innehåll

Innehåll

1. Mål

Målet är att du ska få en ökad medvetenhet i vad demokrati innebär och hur den påverkar oss som lever i ett demokratiskt samhälle.

 

 2. I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor

diskutera vad demokrati är

göra jämförelser mellan demokrati och diktatur

använda olika begrepp så som  jämställdhet, rösträtt, val, minoritet, majoritet

 

3. Undervisningens innehåll

 

Du ska få arbeta enskilt och i grupp.

Du ska få se på filmer, anteckna och skriva sammanfattningar.

Du ska få delta i gemensamma diskussioner.

Du ska få skapa ett eget politiskt parti i grupp och framföra partiets åsikter. 

4. Bedömningsuppgifter

 

 Du ska delta aktivt under lektionerna.

Delta i gemensamma diskussioner.

Samarbeta när ni arbetar i grupp.

Kunna sammanfatta och använda dig av olika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  •  SOSyfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  •  SOSyfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • Centralt innehåll
  •  SO  1-3Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  •  SO  1-3Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  •  SO  1-3Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  •  SO  1-3Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.