👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi i samhället och privat

Skapad 2021-01-17 18:28 i Långareds skola Alingsås
Vad är en familj? Varför går vi i skolan? Vad är skatt? Hur används skattepengarna? Detta och många fler saker kommer vi att prata om i detta arbetsområde! Används k-dagen 7 mars -17, Alingsås kommun
Grundskola 6 Samhällskunskap
Hur fungerar ekonomin i samhället? Hur fungerar min ekonomi? Vad är skatt? Hur används skattepengarna? Detta och många fler saker kommer vi att prata om i detta arbetsområde!

Innehåll

 

Ekonomi: Hur fördelas familjens pengar, vad är skatt och hur skattepengar används och fördelas? Hur ser de ekonomiska villkoren ut för barn i Sverige och i olika delar av världen. Vi kommer att prata om olika samhällsklasser.

Konkreta mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska uppnå följande kunskaper:

 • förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar
 • förstå hur samhällets ekonomi fungerar
 • Om olika samhällsklasser

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa dina kunskaper kring hur olika samhällsstrukturer fungerar och hänger ihop. 
 • undersöka sociala och ekonomiska strukturer i samhället, hur de är uppbyggda och fungerar samt beskriver samband mellan olika typer av strukturer. 
 • använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

Undervisning:

 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta texterna i vår lärobok.
 • Vi kommer att arbeta med olika frågeställningar muntligt och skriftligt i grupp och enskilt.
 • Vi kommer att titta på filmer som berör de ämnen vi jobbar med.

 Genom det här arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individen och samhället påverkar varandra, samt vilka roller de olika parterna har. 
 • analysera och få en förståelse för hur vårt samhälle fungerar, både socialt och ekonomiskt, i Sverige och andra delar av världen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap kunskapskrav LGR 11, åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Du kan använda några av begreppen fungerande sätt.
Du kan använda begreppen på ett fungerande sätt.
Du använder dig av begreppen på ett väl fungerande sätt i samtal och text.
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om några sociala och/eller ekonomiska samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om sociala och ekonomiska samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om sociala och ekonomiska samhällsstrukturer. Du använder dig av dem i din texter.
Undersöka strukturer i samhället
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan, på ett enkelt sätt, undersöka samhällsfrågor som känns viktiga för dig. Du beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor som känns viktiga för dig ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor som känns viktiga för dig ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.