Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Berättande texter, åk 4

Skapad 2021-01-17 19:37 i Frötuna skola Norrtälje
Vi arbetar i ca 4 veckor med kapitlet om Berättande texter i Skrivrummet år 5.
Grundskola 4 Svenska
Nu ska du få skriva påhittade berättelser som både ska roa och lära oss något. Påhittade berättelser kallas berättande texter och det kan vara fabler, äventyrsberättelser, sagor, fantasy eller science fiction.

Innehåll

 

Tidsperiod

 vecka  4 - 13

Förmågor 

se nedan

 Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Jag kan:

- skriva en text med ett begripligt innehåll, struktur och språklig variation
- använda de vanligaste skrivreglerna
-
skriva miljö- och personbeskrivningar

- skriva dialoger med talstreck och varierande sägeverb

- ge omdömen om en kamrats text, ta respons från en kamrat och ev. göra förbättringar

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

    Formativ

 • Bedömning av olika övningar som du skriver själv och som vi skriver tillsammans.

     Summativ

 • Du ska skriva egna berättande texter  se matrisen nedan. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi läser olika berättande texter, enskilt och tillsammans.
Vi arbetar med övningar kring texttypers struktur.
Vi bedömer texter tillsammans.
Vi arbetar med övningar kring skrivregler.
Vi arbetar med övningar kring personbeskrivningar och miljöbeskrivningar, enskilt och tillsammans.
Eleverna skriver egna berättande text. 

 

Uppgifter

 • En fabel

 • En fantasyberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska - Berättande texter åk 4

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att skriva en berättande text med ett begripligt innehåll.
Din berättande text går inte att följa då innehållet inte är begripligt.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll. Det går att följa en rödtråd i din berättelse.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll. Det är lätt att följa en rödtråd i din berättelse.
Din förmåga att skriva en berättande text som innehåller inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller ännu inte de fyra delarna: inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller en enkel inledning, ett problem, en enkel lösning och en avslutning.
Din berättande text innehåller en inledning, ett problem, en lösning och ett problem där alla delar beskriv med utvecklat. Du har med detaljer och beskrivningar som hjälper läsaren att få bilder i huvudet.
Din förmåga att använda stor bokstav och skiljetecken.
Du använder ännu inte stor bokstav och skiljetecken på ett korrekt sätt.
Du använder oftast stor bokstav och rätt skiljetecken.
Du använder alltid stor bokstav och rätt skiljetecken.
Din förmåga att använda talstreck.
Du använder ännu inga talstreck eller använder talstreck på ett felaktigt sätt i din berättande text.
Du använder ibland talstreck vid dialoger.
Du använder alltid talstreck vid dialoger.
Din förmåga att använda personbeskrivningar.
Du använder ännu inga personbeskrivningar.
Du använder enkla gestaltande personbeskrivningar och du beskriver utifrån något av följande områden: utseende, omgivning eller egenskaper.
Du använder utvecklade gestaltande personbeskrivningar där du beskriver utifrån flera av följande områden: utseende, omgivning eller egenskaper.
Din förmåga att använda miljöbeskrivning
Du använder ännu ingen miljöbeskrivning.
Du använder enkla miljöbeskrivningar och du använder flera sinnen.
Du använder utvecklande miljöbeskrivning där du använder de flesta sinnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: