👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9B, Crime v.4-v.8

Skapad 2021-01-17 19:15 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Crime- Arbete med ämnesområdet brott på engelska. Faktatexter, söka information om historiska och kända brott. Presentera eget arbete. Titta på film och skriva recension.
Grundskola 9 Engelska
Arbetsmomentet utgår från temat brott. Vi arbetar med faktatexter, webbartiklar, fiktion och film. En muntlig presentation om något känt brott är en av uppgifterna. Titta på film och skriva recension är en annan uppgift under perioden

Innehåll

Vecka 

Arbeta med 

Lektion 1 

Arbeta med 

Lektion 2 

Att göra inför 

3 

Reading of a newsarticle 

Crime vocabulary 

 

Wings Textbook,

The murder of JFK

 

Till onsdag, läxa: 

Läsa och översätta 

s.22-23 i Textbook 

4 

Förbereda presentation

Famous crimes etc

 

Fortsätta arbeta med 

Famous crimes 

 

5 

 

Outdoor winter activity  

 

Fortsätta arbeta med 

Famous crimes 

 

6 

Muntlig Presentation Famous crimes  

 

Muntlig Presentation Famous crimes  

 Kunna presentera sitt projekt 

7 

Film 

The boy in the striped pyjamas

Film 

The boy in the striped pyjamas

 

8 

Writing Film review 

Writing Film review 

 

9 

Sportlov 

 

 

 

 

Bedömning:

Arbetet bedöms dels, genom den muntliga presentationen av ett känt brott, dels genom

en skriftlig recension av filmen. Aktivitet under lektioner är också del av underlaget. 

Matriser

En
Engelska 9B, Crime v.4-v.8

Nivå 1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Nivå 2
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Nivå 3
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Ny nivå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt