👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2021-01-17 18:58 i Björkhagsskolan Falun
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 – 3 Matematik
I favoritmatematik 2B får du lära dig: Kapitel 1 - klockan, hela klockan analogt Kapitel 2 - multiplikation, repetition av tabellerna 2, 5 och 10 samt 3 och 4. - strategier för problemlösning Kapitel 3 - talen 0-1000 Kapitel 4 - punkt, linje, stråle och sträcka - vinklar - geometriska figurer - liter och deciliter Kapitel 5 - avrunda och överslagsräkna - addition och subtraktion med uppställning, med och utan minnessiffra - längd och vikt

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • talen 0-1000
 • addera och subtrahera ental, tiotal och hundratal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5, 10, 3 och 4
 • räkna med liter, deciliter, kilo, meter och kilometer
 • geometriska figurer
 • analoga klockan
 • problemlösning

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet och genom att göra diagnoser.

 

Vad som kommer att bedömas:

Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning och en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

Jag kan:
Jag kan:
Jag kan:
Kapitel 1
klockan, hel och halv timme
klockan, kvart i och kvart över
klockan, beräkna tid
Kapitel 2
multiplikation med 3 och 4
strategier för problemlösning
skriva en räknehändelse till ett givet begrepp
Kapitel 3
dela upp tal och storleksordna tal
olika talsystem
räkna addition och subtraktion i talområdet 0-100
Kapitel 4
de geometriska objekten punkt, linje, sträcka, fyrhörning, rätblock, cirkel och klot
mäta en sträcka korrekt med linjal
mäta volym, enheten l och dl
Kapitel 5
avrunda och överslagsräkna
räkna med enheterna cm, m, km, g och kg
räkna med uppställning