👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete Dinosaurier

Skapad 2021-01-17 19:34 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Det finns ett stort intresse av dinosaurier bland barnen på avdelningen. Därför bestämde vi oss för att fördjupa oss i detta ämne. Tillsammans ska vi ge oss ut på en resa fullt av äventyr!

Innehåll

1. Mål.

    1.1. Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

     1.2. Varför?

Syftet med projektarbetet är att ge barnen möjligheten att lära sig nya saker inom olika områden (språk, matematik, samarbete, skapande etc.) genom att ha alltid ett tema som bakgrund som barnen tycker är väldigt spännande: dinosaurier. Det blir lättare och roligare att lära sig om det finns ett intresse från början.

 

2. Genomförande.

     2.1. Hur ska undervisningen genomföras?

Projektarbetet kommer ske under hela vårterminen, två undervisningstillfällen per vecka.

Undervisningen ska struktureras med hjälp av våra lärvänner under tre veckor och med en lärvän i taget kommer vi fördjupa oss i olika ämne med ”dinosaurier ” som övergripande tema.

Vi ska bl.a arbeta med fakta och sagor, rim och ramsor, mätning och mönster, antal och siffror, spel och turtagning samt olika skapande teknik.

 

2.2. För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för barnen på Vallmo indelade i två grupper ( ”T-Rex” och ”Diplodocus”). Undervisningen anpassas efter ålder, behov och intresse.

2.3 Av vem?

Miriam och Lina blir ansvariga för genomförandet, dokumentationen av processen, samt reflexion.

2.4. Hur ska reflektion tillsammans med barn organiseras?

En viktig del av reflektionen kommer att vara samtalet med barnen samt att ställa frågor utifrån vårt arbete.

3. Dokumentation.

Dokumentation sker genom bilder med avdelningstelefonen, anteckningar och teckningar samt samtal med barnen för att sen kunna analysera och utvärdera projektet. Bilderna kommer delas i Unikum samt hänga på vår vägg för att vårdnashavare ska kunna få möjligheten att följa projektet.

 

4. Reflektion och analys.

Utifrån dokumentationen och tillsammans med andra arbetskollegor i laget ska projektet analyseras och utvärderas. Viktiga frågor i processen är:

     - Hur gick det? Varför blev det så? Har man uppnått målen?

     - Var barnen intresserade?

     - Vilka reflektioner gjorde barnen? Hur visar barnen att de lärde sig det som planerats?

     - Fanns det något som begränsade barnens lärande och intresse?

     - Hur kan man gå vidare i kunskapen? Utmaningar?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18