👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2021-01-17 20:05 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Konsthistoria med bildanalys
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi tränar på att beskriva och tolka olika bilder och konstverk

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att:

Beskriva, tolka och förstå samtida och historiska konstbilder.

Undervisning

Jag har gått igenom uppgiftens innehåll och visat en film om bildanalysens grunder. I filmen beskrivs hur man gör en bildanalys i tre steg:

1. Denotation: Beskriv det du ser genom att tydliggöra detaljer, färger, föremål och händelser i bilden. Du ska beskriva så tydligt att någon som inte ser bilden förstår dess innehåll.

2. Konnotation: Tolka det du ser genom att beskriva känslor och stämningar i bilden. Tänk dig att du befinner dig mitt i bilden du tolkar.

3. Syfte/Motivering: Vad tror du är konstnärens syfte med bilden? Propaganda, reklam, underhållning, samhällsskildring eller annat. Motivera varför du tror så. 

 

Denna uppgifter är planerad till 3 lektionstillfällen, totalt 3 timmar. Behöver du mer tid så får du gärna jobba mer hemma på egen hand. Uppgiften ligger i ditt bild-classroom och även här i Unikum. Uppgiften lämnas in under uppgifter i classroom.

 

Uppgifter

 • Bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildanalys

Rubrik 1

F
E
C
A
Beskriva
Du når ej målen
Du beskriver bilderna och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt.
Du beskriver bilderna och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett relativt utvecklat sätt.
Du beskriver bilderna och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.
Tolka
Du når ej målen
Du tolkar samtida och historiska bilder och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du tolkar samtida och historiska bilder och för då ett relativt välutvecklat och underbyggt resonemang.
Du tolkar samtida och historiska bilder och för då ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Syfte/Motivering
Du når ej målen
Du beskriver till viss del det syfte och budskap som konstnären velat förmedla och motiverar din analys till viss del av egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.
Du beskriver det syfte och budskap som konstnären velat förmedla och motiverar din analys av egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.
Du beskriver tydligt det syfte och budskap som konstnären velat förmedla och motiverar tydligt din analys av egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.