👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kurdiska åk 7-9 V-termin 21

Skapad 2021-01-17 20:29 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Att uttrycka sina känslor och åsikter i skrift, sedan presentera dess för olika mottagare och åhörare, arbeta med kulturella högtider, samt hur man strukturera ett meddelande eller skrift.

Innehåll

Vecka                                    Aktivitet                                    Övrigt

 

_________________________________________________________    

 

 

Vecka 3

Planera med elever inför terminens arbete

 

 

                           2. Använda sitt modersmål som ett medel för sin 

                                            språkutveckling och sitt lärande.

 

                                           - Jämföra innehållet om en berättelse mellan modersmål och svenska.

                                                        (Ge instruktion om arbetsblad. Se arbetsområde)

 

 

Vecka 4   

                          - Läsa en berättelse och diskutera likhet och skillnad mellan modersmål 

                                    och svenska.

 

 

 

Vecka 5 

                                                           Att välja mellan berättelse och skriva.

 

 

Vecka 6

                                                - Att skriva likheter och skillnader

                                         - Översättning och jämförelse av en berättelse mellan modersmål och svenska.

                                                    (Se arbetsblad) 

 

Vecka 7 

                                                        - Läs ett kapitel från din lärobok

                                                             - Träna på ord och begrepp, synonymer och motsatser.

 

 

Vecka 8 

                                        SPORTLOV 

 

 

Vecka 9 

                         3- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

                                         Arbetsområde: Valfritt ämne för skrivuppgift och muntligt presentation.

                                                               (Ge instruktion om arbetsområde)

 

Vecka 10

                                                        Jobba med skrivuppgift

 

 

Vecka 11

                                                         Presentera presentation.

 

Vecka 12

                                                         Redovisning.

 

 

Vecka 13

                    6- Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor. 

                                       

                                   Arbetsområde: Dagens ungdomar och deras kunskaper om traditioner. 

 

 

Vecka 14

                                                          PÅSKLOV

 

 

Vecka 15-17 

                          Reflektera, ransonera en eller olika jämförelser.

 

 

Vecka 18-19 

            Träna på skrivande,(meddelande, tack kort, inbjudan, emaile, blogga....)

 

 

Vecka 20 

                                                    Repetition inför prov.

 

Vecka 21 

                                                                Prov.

 

Vecka 22 

                                          Samtal om betyg och bedömning. 

 

Vecka 23 

                                                           Utvärdering.

 

Vecka 24 

                                               Gemensamt titta på en film.

Uppgifter

 • Elevens uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9