👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Matematik Kap 4- Geometri

Skapad 2021-01-17 20:40 i Gantofta skola Helsingborg
Pedagogisk planering för området geometri i årskurs 9
Grundskola 9 Matematik
Tidigare år har vi räknat area och volym på former och kroppar. Detta kapitel handlar om symmetri, skala, likformighet, samt den välkända Pythagoras sats.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna:

 • beskriva och förstå egenskaper hos symmetriska objekt
 • behärska begreppen spegling, speglingssymmetri, rotationssymmetri, symmetrilinje samt korsmultiplikation.
 • använda likformighet och topptriangelsatsen för att lösa matematiska problem
 • förstå och använda samband mellan längdskala, areaskala, och volymskala.
 • undersöka giltigheten i och lösa problem med Pytagoras sats samt förstå begreppen katet och hypotenusa.

 

Arbetsbeskrivning

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass
Aktiviteter, arbetsblad och problemlösning
Användning av digitala resurser som ex. matematikxyz.com

Bedömning

  • ·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

   ·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

   ·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

   Diskussioner i klassen
   Prov på kapitlet

   Se separat matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9