Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 4: Arbetsmarknad och privatekonomi RL18

Skapad 2021-01-17 20:30 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om arbetsmarknaden och privatekonomi! Vilka parter finns på arbetsmarknaden? Hur påverkas din privatekonomi av arbetsmarknaden? Hur hänger allt ihop?

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 4: Arbetsmarknad och privatekonomi

Vad ska vi lära oss?
- Vi ska lära oss mer om arbetsmarknaden, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
- Vi ska även lära oss mer om privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Hur ska vi arbeta?

 

Vad ska vi arbeta med?

Hur ska vi arbeta?

v.3 Tis

komplettering

komplettering

Ons

Intro till arbetsområdet

Natalya startar upp arbetsområdet med en föreläsning

v.4 Ons

Om att söka jobb:
- Vilka jobb kan man söka?


Viktiga begrepp

Gruppuppgift + Diskussion
“Vem skulle du anställt och varför?”

Begreppslista läggs ut

Fre

Arbetsmarknad, arbetslagar och arbetsrätt

genomgångar och lektionsuppgifter

v.5 Ons

Det ekonomiska kretsloppet

Genomgång
Uppgifter

Fre

Privatekonomi och arbetsmarknad: hur hänger det ihop?

Genomgång
Uppgifter

v.6 Ons

Konsumenträtt

Genomgång
Uppgifter + Diskussion

Fre

Repetition: Om det finns någon genomgång ni vill att vi tar igen

Repetition
Lämnar ut instuderingsfrågor

v.7 Ons

Inför prov

Instuderingsfrågor 

Fre

Visa vad du lärt dig

Skriftligt prov


Hur examineras arbetsområdet?
Skriftligt prov

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet 

                    E

                    C

                      A 

Eleven kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.Uppgifter

  • Prov arbetsmarknad och privatekonomi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: