Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor i världen, samt klimatet och dess påverkan

Skapad 2021-01-17 20:05 i Resursskola Kristianstad
Temaarbete om hållbar utveckling, ojämlika levnadsvillkor i världen, samt klimatet och dess påverkan.
Grundskola 6 Svenska Geografi
Under v. 3-7 kommer vi att att arbeta om hållbar utveckling och hur vi själva kan bidra till ett mer hållbart samhälle och ojämlika levnadsvillkor i världen, samt klimatet och dess påverkan

Innehåll

Arbetssätt och material/läromedel för att nå målen:

Serie: Totalt Globalt.

Lärobok: Koll på Geografi Åk 6, samt tillhörande aktivitetsbok.

Kartböcker, böcker, läromedel, stenciler, diskussion, eget arbete, film/avsnitt, experiment, tipsrunda mm. 

Se att eleven nått målen: 

Diskussion, eget arbete, observation, skrivuppgift, avslutande prov.

 

Viktiga begrepp: 

Hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, atmosfär, ozonskikt, klimat, klimatzon, vegetation, växthuseffekt, koldioxid, global uppvärmning, återvinning, vattenfotavtryck, ekologiska fotavtryck, resurs, förnybar resurs, icke förnybar resurs, vattenförbrukning, sötvatten, saltvatten, levnadsvillkor, fattigdomsgränsen, befolkningspyramid, ojämlikhet, ekonomisk utveckling, barnarbete, globala mål, FN, Barnkonventionen, transportera, globalisering.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Hållbar utveckling, ojämlika levnadsförhållande i världen, samt klimatet och dess påverkan

E
C
A
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Klimatet och dess påverkan
Eleven vet vad klimat innebär och ger enklare resonemang om klimatets förändring
Eleven vet vad klimat innebär och ger relativt väl resonemang om klimatets förändring
Eleven vet vad klimat innebär och ger välutvecklande resonemang om klimatets förändring
Kartor , källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: