Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk tv-serie

Skapad 2021-01-17 20:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Grundskola F Svenska som andraspråk
HANDLING: Tunna blå linjen handlar om Sara, Magnus, Jesse, Leah, Dani och Faye som alla valt att bli poliser. De kämpar med att få ihop sina tuffa yrkesliv med privatliv och relationer. Deras arbetsplats är gatorna i Malmö, en stad med många sidor. Begreppet" Tunna blå linjen" kom från England (Thin blue line), polisen ville hedra en död kollega med ett märke på sina uniformer.

Innehåll

Du ska nu titta på  första avsnittet på en svensk serie . Jag vill att du ska, genom detta avsnitt, bli bekant med det talade svenska språket och med svenska dialekter.

Du kommer att se ett avsnittet och sedan kommer det att finnas olika uppgifter att jobba med efter du har sett avsnittet.

Vi lägger fokus på det talande språket i diskussioner och genom att se och lyssna på filmen.

 

https://sverigesradio.se/artikel/7644815 - Recension av serien

 

Uppgifter

 • Avsnitt 2

 • Avsnitt 1, 27/1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Kunskapskrav sva åk 9 enklare svenska

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Kunskapskrav åk 9, sva läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit md om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit md om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit md om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Kunskapskrav åk 9, sva skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från många olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.

Kunskapskrav åk 9, sva tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan diskutera olika saker på ett enkelt sätt. Du använder på ett ganska bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett utvecklat sätt. Du använder på ett bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett välutvecklat sätt. Du använder på ett mycket bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du pratar om när du diskuterar
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: