👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, vecka 4

Skapad 2021-01-17 20:22 i Sundby skola Ekerö
Grundskola F
Vi arbetar med bokstaven Ii och tema vatten. Besök av bokstavspersonen "Isa Istapp". Vi arbetar med vattnets egenskaper och hur vatten påverkar människans levnadsvillkor.

Innehåll

Mål

 • Du ska känna till vattnets olika former: is, vatten, vattenånga (fast, flytande, gas).
 • Du ska, på ett enkelt sätt, kunna kommunicera om vattnets användningsområden.
 • Du ska veta hur bokstaven Ii låter och ser ut.
 • Du ska kunna visa talen 0-10 på olika sätt (siffra, talbilder, konkreta föremål)

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Isa Istapp" som samtalar med eleverna om vattnets olika former och om bokstaven i. Bokstavspersonen har med sig en väska som innehåller föremål som är kopplade till veckans arbete. Vi tittar och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi tittar på bilder och filmer om vatten.
 • Vi lyssnar och sjunger sången "Bara vanligt vatten" (https://www.youtube.com/watch?v=j0emKytgALs)
 • Vi samtalar, ritar/skriver om vattnets användningsområden.
 • Högläsning av böcker med kopplingar till vatten där vi samtalar om innehållet och kopplar till egna erfarenheter.
 • Vi skapar frostmålningar med salt. 
 • Vi samtalar om vattenmolekylen och leker vattenmolekylleken där eleverna agerar vattenmolekyler i vattnets olika former. 
 • Vi arbetar med bokstaven Ii, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 • Vi arbetar med talområde 0-10 med hjälp av bilder, konkret material, gemensamma genomgångar samt eget arbete i matteboken.

Bedömning

 • Du visar att du känner till vattnets former genom att  exempelvis berätta, svara på frågor, kommentera, visa med bilder.
 • Du visar att du kan kommunicera om vattnets egenskaper genom att  exempelvis berätta, svara på frågor, kommentera, rita, skriva, visa med bilder.
 • Du visar att du kan bokstaven i, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 • Du visar att du kan uttrycka talen 0-10 genom att forma rätt siffra, rita eller lägga rätt antal, visa med fingrarna mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -