Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 4: Arbetsmarknad och privatekonomi EE18

Skapad 2021-01-17 20:28 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola
I det här arbetsområde kommer vi lära oss mer om arbetsmarknaden och privatekonomi: hur fungerar arbetsmarknaden? Hur påverkar den din privatekonomi och tvärtom?

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 4: Arbetsmarknad och privatekonomi

Vad ska vi lära oss?
- Vi ska lära oss mer om arbetsmarknaden, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
- Vi ska även lära oss mer om privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Hur ska vi arbeta?

 

Vad ska vi arbeta med?

Hur ska vi arbeta?

v.3 Fre

Intro till arbetsområdet

Natalya startar upp arbetsområdet med en föreläsning

“Vem skulle du anställt och varför?”

v.4 Fre

mer om Arbetsmarknaden

Genomgång

Uppgifter


Instuderingsfrågor och begreppslista läggs ut

v.5 Fre

Arbetsmarknad, arbetslagar och arbetsrätt

genomgångar och lektionsuppgifter

v.6 Fre

Det ekonomiska kretsloppet

Genomgång
Uppgifter

v.7 Fre

Privatekonomi och arbetsmarknad: hur hänger det ihop?

Genomgång
Uppgifter

v.8

LOV

LOV

v.9 Fre

Konsumenträtt

Genomgång
Uppgifter + Diskussion

v.10 Fre

Inför provet

instuderingsfrågor + begreppslista

v.11 Fre

Visa vad du lärt dig

Skriftligt prov

v.12 Fre

komplettering

komplettering

v.13 Fre

komplettering

komplettering

v.14 

LOV

LOV

Hur examineras arbetsområdet?
Skriftligt prov

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet 

                    E

                    C

                      A 

Eleven kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: