👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Matematik Kap 5-Sannolikhet och statistik

Skapad 2021-01-17 20:29 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar. I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser. Du får också lära dig mer om diagram och hur man kan beskriva statistik med hjälp av spridningsmått.

Innehåll

Mål

Du ska kunna följande begrepp:

  • Utfall, sannolikhet, slumpmässigt försök, likformig sannolikhetsfördelning, olikformig sannolikhetsfördelning, oberoende händelser samt beroende händelser.
  • Träddiagram, medelvärde, median, typvärde, variationsbredd, frekvens, relativ frekvens, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram samt cirkeldiagram.

Arbetsbeskrivning

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass
Aktiviteter, arbetsblad och problemlösning
Användning av digitala resurser som ex. matematikxyz.com

Bedömning

  • ·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

   ·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

   ·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

   Diskussioner i klassen
   Prov på kapitlet

   Se separat matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9