👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsche Musik

Skapad 2021-01-17 20:44 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under fem lektioner kommer vi att arbeta med tysk musik. Ni ska välja ett band/ artist, välja en låt och leta efter fakta om bandet/artisten på nätet. Ni ska översätta en låt till svenska och presentera bandet/artisten och låten muntligt i klassrummet.

Innehåll

Syfte

 

 • att förstå innehållet i låtar och texter
 • att förbättra sina muntliga färdigheter
 • att använda språkliga strategier för att förstå och presentera muntligt
 • att reflektera över kultur i form av musik från tysktalande länder

Mål

-Du kan läsa och förstå låtens innehåll.

-Du kan översätta en tyskspråkig låt till svenska.

-Du kan leta efter fakta om ett band/ en artist och presentera bandet/ artisten och en låt muntligt.

-Du skaffar dig strategier för att lösa språkliga problem.

- Du lär dig om tyskspråkig kultur i form av musik

Planering

Ni kommer att arbeta två och två om ett band/ en artist från Tyskland, Österrike eller Schweiz och en av deras tyskspråkiga låtar. Ni letar efter fakta om det valda bandet/ den valda artisten och översätter låten till svenska.

Intressanta fakta kan vara:

När grundades bandet/ när började artisten med musik?
Är de nya eller finns de redan sedan länge?
Vilka är de? Hur många?
Ålder?
Varifrån kommer de? Hur träffades de?
Vilka instrument spelar de?
Vilken sort musik gör de (Hip-Hop/ Rap, Popmusik, Dance/ Housemusik, Techno, Volksmusik, Rockmusik, klassische Musik?)
Hur många album har de producerat?
etc.

du ska redovisa om din artist. Du ska även sammanfatta en låt och dess budskap. Låtsammanfattningen lämnas in på classroom vecka 4.

Bedömning

Kontinuerligt bedöms elevernas sätt att samarbeta och utföra uppgifterna.

Vid presentationstillfället bedöms elevernas muntliga förmåga att presentera ett band/en artist.

Med hjälp av den skriftliga uppgiften bedöms elevernas förmåga att översätta/sammanfatta en tyskspråkig låt till svenska.

Reflektion

1. Hur har förarbetet fungerat inför redovisningen?

2. Hur var din insats under redovisningen?

3. Vad lärde du dig i detta arbetsområdet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris: Tala, läsa, skriva

Tillräcklig kunskap
Skriva
Ordkunskap och kommunikation.
Du kan översätta en låttext med hjälp av verktyg så att budskapet framgår till en viss del.
Du översätter en låttext med hjälp av verktyg så att budskapet framgår.
Du översätter en låttext till en sammanhängande text där budskapet framgår tydligt.
Tala
Aktivitet, innehåll och kommunikation
Du kan berätta enkelt och kort om ett band/ en artist. Du kan tillräckligt många tyska ord och fraser för att få fram det du vill berätta.
Du kan presentera ett band/ en artist med några detaljer. Du använder dig av tyska ord och fraser och gör få förstörande språkfel. Du kan säga flera meningar sammanhängande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem.
Du använder dig av ett lämpligt ordval och gör inga förstörande språkfel som leder till missförstånd. Du kan göra en längre sammanhängande presentation om ett band/ en artist. Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.
Tala
Uttal
Ditt uttal är OK och förstås av en tysk.
Du har gott uttal och talar tydligt och begripligt.
Du har gott uttal och intonation. Du är klar och tydlig.