Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundkemi Åk 7

Skapad 2021-01-17 21:41 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundkemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
300 000 år efter Big Bang började energi och materia sammansmälta i allt mer komplexa föreningar. Snart hade atomer, molekyler och andra former av materia bildats. Det är just detta, atomer, molekyler och andra former av materia, som kemi handlar om. Under vecka 3- 8 ska vi gå genom grundkemi

Innehåll

 

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
  • planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  • partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

 

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas,  blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, destillation, kromatografi, 

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Tänk att ha med dig din dator

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, film, samtal och diskussion, laborationer. Vi kommer att jobba digitalt i Clio, Studi och Ugglan.NO

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 Alla genomgångar, diskussions frågor samt instuderingsfrågor finns på teams. Vi kommer att jobba med nja naturvetenskapliga begrepp, du ska försöka förklara dem själv om du har svårigheter, fråga mig eller någon annan. Det samma gäller för att skriva labbrapport.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

·         aktivt deltagande under lektioner och laborationer

·         läxförhör och labbrapporter

·         gruppdiskussioner

·         Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov under vecka 8

Matriser

Ke
Grundkemi Åk 7

Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: