Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem, ekosystemtjänster och näringskedjor år 6

Skapad 2021-01-17 22:07 i Racklöfska skolan Åre
Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen. Hållbar utveckling vad betyder det?
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Ekosystem är ett stycke natur och allt som finns där. Alla växter, djur och allt annat levande ingår i ekosystemet. Även marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja? och vad är en näringsväv? hur hänger de ihop? Vad är fotosyntes? och vad är förbränning?

Innehåll

 

1.  Förväntat resultat:

 Eleven ska kunna: 

 • Beskriva hur fotosyntesen och förbränning fungerar.
 • Hur energi rör sig i näringskedjor.
 • Ge exempel på en näringskedja och näringsväv.
 • Ge exempel på ekosystem.
 • Visa förståelse för begreppet hållbar utveckling

 

2.  Undervisning:

 • Vi arbetar gemensamt med att läsa och svara på frågor. Biologiboken. 
 • Använder fakta och frågeställningar från Skolverket i gruppdiskussioner.
 •  kretslopp, fotosyntesen och göra olika näringskedjor, näringsvävar och berätta  om förloppen.
 • Vi kommer att tillsammans diskutera och fundera över bland annat ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen.

 

3. Examination:

Vid den sista diskussionen får ni visa att ni förstår vad vi har arbetat med genom att vara aktiva i samtalet. Eleverna får därefter förhöra varandra på olika frågor inom området. Dessa ges sedan i ett skriftligt prov.

Arbetet planeras till v. 4-7

 

 

4. Bedömning:

Kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och se hur fotosyntesen samt hur naturens kretslopp fungerar.
 • Använda dig av viktiga begrepp inom ämnet. Såsom fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem och arter. 
 • Resonera och komma med egna åsikter och förslag vid diskussioner och genomgångar. Följa, förstå och delta i diskussioner.
 • Visa vad du kommit fram till, muntligt och skriftligt.
 • Resonera kring betydelsen hållbar utveckling.

Uppgifter

 • informationsbild

 • begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Bi Ke
2011 Biologi åk 6

E
C
A
Natur och samhälle
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt följa, förstå och delta i samtal och diskussioner kring hållbar utveckling, människan beroende av och påverkan av naturen.
Du kan på ett utvecklat sätt följa, förstå och delta i samtal och diskussioner kring hållbar utveckling, människan beroende av och påverkan av naturen.
Du kan på ett välutvecklat sätt följa, förstå och delta i samtal och diskussioner kring hållbar utveckling, människan beroende av och påverkan av naturen.
Natur och samhälle
 • Bi  4-6
 • Ke  4-6
Du kan på ett enkelt sätt förklara de grundläggande ekologiska termerna: producent, konsument, nedbrytare, näringskedja och ekosystem. På ett enkelt sätt beskriva fotosyntesen. Hur ett ekosystem i (miniatyr fungerar).
Du kan på ett utvecklat sätt förklara de grundläggande ekologiska termerna: producent, konsument, nedbrytare, näringskedja och ekosystem. På ett enkelt sätt beskriva fotosyntesen. Hur ett ekosystem i (miniatyr fungerar).
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara de grundläggande ekologiska termerna: producent, konsument, nedbrytare, näringskedja och ekosystem. På ett enkelt sätt beskriva fotosyntesen. Hur ett ekosystem i (miniatyr fungerar).
Biologins metoder och arbetssätt
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar och på ett enkelt sätt redovisa vad du kommit fram till.
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar och på ett utvecklat sätt redovisa vad du kommit fram till.
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar och på ett välutvecklat sätt redovisa vad du kommit fram till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: