👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2B , kap 1

Skapad 2021-01-17 23:10 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med Favorit matematik / Mera Favoritmatematik 2B

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med kapitel 1 i boken. Detta kapitel handlar om hela klockan. 

Hur ska vi arbeta?

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Du ska få lärarledda genomgångar.
 • Du kommer få repetera hela timmar och halva timmar
 • Du kommer få skriva alla klockslag med fem minuters noggrannhet
 • Du kommer få rita timvisare och minutvisare till alla klockslag med fem minuters noggrannhet
 • Du kommer få utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en halvtimme
 • Du kommer få repetera klockslag med hjälp av spel
 • Du kommer få uppskatta hur lång en minut är

Vad ska du lära dig?

I slutet av kapitlet förväntas du kunna: 

• hela analoga klockan

• begreppet "om en halvtimme"

• huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Genom att delta i samtal och diskussioner. 
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera det vi tidigare arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3