👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

!Mina fötter gör ju också spår i leran"

Skapad 2021-01-18 05:37 i 223391 Förskolan Kajen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vad har vi alla gemensamt? Vad är det som finns överallt, på olika sätt, i olika storlekar och i alla slags spännande former?

Innehåll

 

Ankarets projektplan Hösten 2020

 

”Spår"

 

I våra observationer och samtal har vi sett att alla barn leker med avdelningen alla djur på olika sätt. Det finns vilda, svenska skogsdjur och havsdjur. Barnen leker i de olika miljöerna med djuren. Särskilt vilda ”farliga” djur är spännande. Men även elefanter och apor.

 

 

 

Utifrån det har vi kommit fram till att höstens projekt är ”Djur”, det är lite brett i början. Men vi tror att vi kommer att smalna av till något mer inriktat när vi ser var barnens fokus hamnar på.

 

 Vad vill vi att barnen ska uppleva/lära sig?

 

Det som intresserar barnen kommer vi utmana dem i. Och att de ska lära, uppleva och förundras. De kommer aktivt få vara producenter när vi också arbetar med de digitala verktygen. Vi har stor spridning i åldrarna 1 - 4 år och detta kan göra att intressen och förundran kanske skiljer sig åt?

 

 

 

Vilka mål i läroplanen kommer vara i fokus under det här projektet?

 

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. S.9

 

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen s.10

 

Lpfö - 18

 

 

 

Hur ska vi introducera projektet? Hur ska vi få projektet framåt tillsammans med barnen? Hur behöver vi förbereda oss?

 

Vi kommer att ha en skapande aktivitet som uppstart för projektet. Även om vi observerat en tid behöver vi se mer. Vi kommer att inbjudande duka upp för ett fritt skapande på stort vitt papper med plastdjur, penslar och färger i naturtrogna färgblandningar. Vi kommer att ge barnen tid, lugn och ro med 2 – 3 barn per tillfälle. Detta är bra för mer talutrymme. Låta det ta den tid som behövs tills alla som vill har provat och deltagit. Vi kommer att filma dessa tillfällen för att inte missa något. Vi har flera barn som ännu inte har det talande språket men kommunicerar mycket ändå. Vi kommer att i arbetslaget reflektera på vår reflektion för att se nästa steg.. Också hitta ett fungerande reflektionssätt för barnen så deras tankar tas tillvara. Vi vill vara lyhörda inför barnens processande. Och deras påverkan i undervisningen blir reell. 

 

Vilka tillvägagångssätt(metod/didaktik) ska vi använda oss av?

 

Vi kommer att använda oss av så många uttryckssätt som det bara går. Barn har hundra språk och är bekväma i lika många. Vi behöver vara breda i vårt val av aktiviteter och material. I reflektion mellan oss pedagoger men också mellan barn – barn och barn - vuxen. Det är barnens tankar, hypoteser och funderingar som ligger till grund till allt i projektet.  Den pedagogiska dokumentationen är vårt verktyg här. Och ska synliggöras för barn, vårdnadshavare, pedagoger och barn.

 

Hur ska vi planera miljö inom – utomhus?

 

Vi skapar en miljö som passar projektet och som väcker lust, nyfikenhet och utforskande. Detta genom olika material och uttrycksätt. Projektet ska leva på avdelningen, gården och tas med till skogen. Eftersom projektet flyter på gör vi tillägg i miljön där barnen också är delaktiga. 

 

Nytt material att presentera?

 

Vi skapar en miljö som erbjuder och ger möjlighet till utforskande genom olika uttryckssätt och olika material. Vid nytt material ska vi vara tydliga när vi introducerar och i barnens takt.

 

Nya begrepp vi vill introducera?

 

När vi ser vad barnen tänker på, fångas av och reflekterar vet vi vilka nya begrepp som det kommer att läggas fokus på.

 

Antal, lika – olika, färger, färgblandningar. mönster och spår är det som kommit fram i våra observationer.

 

Hur fokuserar vi på barnens lärande, deras möjlighet till inflytande, jämställdhetsfrågorna och värdegrunden i det vi planerar?

 

Genom att samla barnen runt projektet i smågrupper som är genomtänkta ur olika perspektiv. Och genom reflektionerna lyssna in barnen med talspråk och de som använder sig av kroppsspråket. Dokumentationen i projektet kommer stötta oss i att få projektet vidare. Vi ska visa varandra och barnen respekt och lyssnar på varandra. Och allas rätta att säga ja och nej.