👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Dungen v2

Skapad 2021-01-18 06:58 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Dungen v2

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Jossi, Helene & Sara

Vecka:    2  

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund/ Naturvetenskap meterologi- (matematik diagram)

Nyfikenhetsfråga:   Hur känns det?   

 

Barnets gör:

Pratar om vädret ute att det är kallt och att snön smälter när det är varmt.

Kopplar solen till att snön smälter. Känner undersöker is, vatten och snö. Kollar på UR om väder barnen reflekterar med varandra om känslan av olika väder och sätter ord på vädret. Undersöker nyfiket både genom att känna och smaka. Fryser in vatten i mjölkkartonger. Tar fram isen och lägger den under "solen". 

     

Pedagogerna tänker: Vi startar upp arbetet med stapeldiagram där vi för statistik över vädret från dag till dag. Vi ser att projektet Hur känns det? hjälper oss i arbetet med naturvetenskap- meterologi och arbetet med matematik- stapeldiagram.

 

Analys/sammanställning lärande:  Vi ser och hör hur barnen pratar med oss och med varandra om känslan av kallt och varmt. De berättar för varandra att solen gör så isen och snön smälter. De tar själva initiativ till att vilja frysa in vatten för att sen se vad som hänt med det. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi kopplar in matematiken mer men har fortfarande kvar meterologi för att skapa en röd tråd. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?