👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3:an Dungen v2

Skapad 2021-01-18 07:23 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Dungen v2

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Naturvetenskap- meterologi (matematik- diagram)

Vecka: 2

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det? 

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Pratar om vädret ute att det är kallt och att snön smälter när det är varmt.

Kopplar solen till att snön smälter.

Känner undersöker is, vatten och snö.

Kollar på UR om väder barnen reflekterar med varandra om känslan av olika väder och sätter ord på vädret.

Undersöker nyfiket både genom att känna och smaka. Fryser in vatten i mjölkkartonger. Tar fram isen och lägger den under "solen". 

     

 

 

 

     

 

Vi startar upp arbetet med stapeldiagram där vi för statistik över vädret från dag till dag.

Vi ser att projektet Hur känns det? hjälper oss i arbetet med naturvetenskap- meterologi och arbetet med matematik- stapeldiagram.  

Vi ser och hör hur barnen pratar med oss och med varandra om känslan av kallt och varmt.

De berättar för varandra att solen gör så isen och snön smälter. De tar själva initiativ till att vilja frysa in vatten för att sen se vad som hänt med det. 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

(Lpfö 18)

 

 

 

 

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi kopplar in matematiken mer men har fortfarande kvar arbetet med meterologi för att skapa en röd tråd. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18