Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati

Skapad 2021-01-18 07:30 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Jämnställdhetsplanering fokus empati

Innehåll

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

 

Kommunen har tagit fram ett jämställdhetsdokument som vi i förskolorna ska arbeta med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker.

.

Avdelningens mål

Vårt mål är att barnen ska bli goda och empatiska människor som har en förståelse för andras behov och olikheter/likheter. Vi vill även stärka barnen och visa att alla är lika mycket värda.

 

 

 

Aktivitet:

Vi läser böcker som tar upp olika värdegrundsfrågor genom högläsning och Polyglutt och samtalar med barnen om dessa. Vilan är ett bra tillfälle att samla barnen till detta.

Barnen får trä ett varsitt kompisarmband utifrån ett egen komponerat mönster. De yngre gör ett enklare armband. Dessa armband lottas sedan ut bland barnen.

Barnen tillverkar vantar i papp där de även där skapar ett mönster på dessa.

Vi fortsätter att följa Djuren på Djuris och använder oss av deras digitala almanacka från UR med små korta filmer med fokus på olika områden som värdegrund, vardagsteknik och hållbar utveckling.

Vårterminen börjar vi med att barnen ska ta med ett foto på sig själva som "bebisar" och även ta reda på sin vikt och längd när de föddes. På samlingen får de presentera sig själva och berätta. Barnen gör en enkel ram och vi sätter upp deras foto på avdelningen .Där kommer även vårt fokusområde matematik in genom mäta och väga.

Vi  använder oss av "Veckans bok" ett tema på avdelningen där barnen får ta med en favoritbok och visa upp för övriga barn i gruppen. Detta stärker deras självkänsla.

Så uppmärksammar vi bl.annat  "Alla hjärtansdag" då vi målar och klipper hjärtan och ger till någon vi tycker om. Barnen ritar och skriver på små lappar saker som man blir glad av. Detta läggs i en burk i hallen och sedan får vårdnadshavarna ta en lapp ur den på alla hjärtansdag (så Corona säkert som möjligt. 

På Downsyndrom dagen rockar vi socka och pratar om olika men ändå lika och att alla har samma värde. Har även tänkt tillverka ett enklare memory genom att barnen får fotografera sina  egna sockor och använda sig av bilden till memoryt.

Earth hour  infaller i mars och vi kommer att delta i en tävling som kommunen anordnar. Vi kommer att måla, rita och ha olika aktiviteter som har med miljön att göra. Vi uppmärksammar även våra sopmonster och lär oss vara rädda om värna om vår miljö. Ser på filmer från UR bl. annat Barr och Pinne som räddar världen.

 

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati ska kontinuerligt finnas med i den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras.

Barnen trär armband efter vilotid. Genom att själva konstruera ett mönster och sedan omsätta det i pärlor så får barnen ett matematiskt tänk. Sedan genom att ett annat barn får bli glad över ens eget armband så sprider det empati barnen emellan.

Efter vilan så har vi en skapande aktivitet där vi även då fokuserar på mönster tex då barnen tillverkar egna vantar i pap med mönster på.

Temat om barnen själva som små kommer att få fortgå under denna period och då använder vi oss av deras vikt och längd i fokusområdet matematik. Barnen får mäta ,väga och jämföra på olika sätt.

Till alla hjärtansdag gör vi hjärtan till någon vi tycker om och pratar om vad andra blir glada av och hur det känns när man känner sig glad. Vi synliggör olika känslor. Vi ser avsnitt om Djuren på Djuris som tar upp olika känslor.

Vi kommer att uppmärksamma likheter och olikheter för att barnen ska lära sig att vi alla har lika värde och att alla duger. Det lägger vi fokus på speciellt under Downsyndrom dagen den 21/3.

Veckansbok är ett tema som löper på under hela terminen för att alla barn ska ha chans att få ta med en bok att visa och berätta om den. Här får barnen inflytande och även vara med och planera en aktivitet utifrån boken. 

Genom att använda oss av material ifrån Världsnaturfonden WWF och utgå från aktiviteter för förskolebarn så arbetar vi i mars med detta för att sedan delta i kommunens tävling, Ett arbete som lär oss att känna ansvar och empati för vår jord och dess tillgångar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: