👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det magiska hjärtat - Läsförståelse Mellan46

Skapad 2021-01-18 07:42 i Söraskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser boken "Det magiska hjärtat" av Kristina Ohlsson gemensamt i klassen som högläsningsbok.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?  

Syftet med högläsningen är att du ska utveckla din förmåga att förstå och analysera skönlitteratur genom att lyssna, diskutera det vi läst och själv skriva ner dina tankar. 


Hur visar jag vad jag lärt mig? 

Följande kommer att bedömas: 

- Din läsförståelse genom läsförståelsefrågor under arbetets gång.

- Hur du skriver sammanfattningar av kapitel.

- Hur du samtalar, diskuterar och tolkar textens innehåll. 


Hur ska vi arbeta? 

Arbetsgång:

Efter att du lyssnat på högläsning av två kapitel ska du ta fram frågorna som är kopplade till kapitlet. Du svara själv på frågorna, men ni får gärna ta hjälp av varandra. När du försökt svara på alla frågor diskuterar vi svaren gemensamt. 

Vid några tillfällen tar vi fram olika anonyma elevsvar och diskuterar hur tydliga och utvecklade svaren är. Vi kommer även arbeta med olika sätt att förbättra svaren. 

Då och då under arbetets gång skriver du en sammanfattning av texten du lyssnat på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse åk 4 Mellan46

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap (läsförståelse)
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.