👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter i vår närmiljö

Skapad 2021-01-18 07:47 i 223961 Förskolan Höjden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi ska utforska snön och isen. finns det olika typer av snö? Vad kan man gör i snön? Vad ska man ha på sig när det är kallt?

Innehåll

 

Med barnens intresse vill vi utforska djupare språk och matematik och de olika ämnesområdena naturvetenskap, teknik och digitala verktyg samt arbeta aktivt med värdegrund.

Vi vill utforska/undersöka snö och is i olika sammanhang med hjälp av olika estetiska uttrycksformer, skapande, lek, digitala verktyg samt på utflykt i vår närmiljö.
 
Syftet är att undersöka något barnen visat stort intresse för. Vi vill ge barnen möjlighet att knyta ihop lek med ”verkligheten". Genom projektet kan barnen få möjlighet att skaffa kunskap om årstiden vinter. Vi kommer även att utmana barnens språkliga förmåga genom att ge dem nya ord och begrepp samt också möjlighet att uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera. 
 
Under projekts gång kommer barnen att möta enkel teknik och olika matematiska begrepp. Det är också ett sätt att introducera barnen för lek och rollspel, miljö och hållbarhet men också lyfta upp värdegrundsfrågor så som turtagning och att lyssna på varandra.
 
- Under projektens gång kommer vi att experimentera med snö och is.
På våra utflykter inkluderar vi utforskandet av olika typer av snö för att väcka nyfikenhet och upptäckarlust hos barnen. 
- Vi målar på is och snö, vad händer om man häller salt på is och snö. 
- Vi projicerar upp vinterbilder. Så barnen får förståelsen för att vintern kan se olika ut
- Vi sjunger och läser böcker som handlar om Vintern.  
- Prata om hur barnen har tagit sig till förskolan? Åkte de med pulka, stjärtlapp?
- Skapat i vår ateljé av återvinningsmaterial och andra material. Vi har använt oss av bla. av socker och salt . vad händer när man blandar vatten och socker och stryker det först på pappret och målar sen med vattenfärger?
- Måla med hjälp av olika tekniker. Vilken färg ska vi ha på pappret så att "snön" syns.
- Vi ska ta med oss play doo ut i skogen och se vad det för mönster det kan skapas av djurens och våra egna avtryck i naturen, hur kan ett vagnshjul se ut?
- Vi klipper snöflingor i papper, 
- Högläsning och samtala om olika böcker som handlar om vintern. Hur har våra djur det under vintern
 
Vi arbetar i mindre grupper men också i den stora barngruppen.
Vi har gått i mindre grupper till skogen. Alla barn ska få möjlighet att utforska och upptäcka närmiljön av olika slag i sin egen takt och mognad. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö 18Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,