👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 21, v. 3 - 13

Skapad 2021-01-18 08:38 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med naturliga tal mellan 1 och 1000. Vi kommer även att arbeta med tallinje, likhetstecknets betydelse och centrala metoder för att göra beräkningar med naturliga tal. Dessutom arbetar vi med tabeller och diagram samt tal i bråkform.

Innehåll

Arbetsområde med centralt innehåll

 • naturliga tal mellan 1 och 1000, hur de kan storleksordnas, jämförs och delas upp, samt hur de använd för att ange antal och ordning,
 • naturliga tal och hur de uttrycks med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
 • centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg,
 • undersökningar i för eleven bekanta situationer där resultat beskrivs i tabeller och diagram, 
 • ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utv. arb. processer

Förmågor att utveckla

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att såväl konstruerar som läsa av tabeller och diagram.

Du kommer även få möjlighet att utveckla din förmåga att göra olika beräkningar med centrala metoder för addition och subtraktion med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.


Syfte

I ämnet matematik får eleverna utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska även få utveckla ett intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att göra beräkningar med papper och penna, interaktiv tavla, miniräknare men även via olika sidor på nätet bl.a. Skolplus. Du kommer att delta i matematiska diskussioner i par och i helklass. Du kommer även att se filmer som tar upp olika matematiska begrepp, och jobba med digitala verktyg. Under ditt matematiska arbete får du tillgång till de redskap, konkret material och det stöd du behöver. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur du medverkar i att lösa enkla problem i vardagliga situationer, beskriver information i tabell och diagram. Du kommer att bli bedömd i hur du läser, skriver och storleksordnar tal mellan 1 och 1000. Du kommer även att bli bedömd i hur du medverkar/gör beräkningar och löser additions- och subtraktionsuppgifter inom talområde 1 - 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder,

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6