👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO vt 21, v. 3 - 13

Skapad 2021-01-18 08:40 i Hammars skola A Kristianstad
Denna PP behandlar området energi och miljö. Det är en fortsättning på tidigare arbete om källsortering och återvinning.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Vi kommer att arbeta med kroppen sinnen och funktion. Vi kommer även att lära oss om olika relationer, och vad som påverkar vår hälsa/ohälsa.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Förmågor att utveckla

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

Syfte 

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och om olika faktorer som påverkar hälsan. På så sätt ska eleverna stimuleras att reflektera över samband mellan olika val och deras konsekvenser. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att diskutera, se filmer, utföra undersökningar samt dokumentera vårt arbete. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur du beskriver olika kroppsdelar samt deras funktion och samband, samt i hur du ger exempel på faktorer som påverkar människans hälsa och ohälsa. Du kommer även bli bedömd i hur du använder ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser blir du också bedömd i.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  4-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6