👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vt 21, v 3 - 13

Skapad 2021-01-18 08:43 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att titta på redskap och teknisk utrustning i närmiljön.

Innehåll

Arbetsområde med centralt innehåll

 • föremål i elevens vardag, hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid
 • undersökning av redskap och teknisk utrustning i närmiljön, hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt
 • ord, begrepp och symboler inom ämnet 

Förmågor att utveckla

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att jämföra och reflektera över tekniska lösningar, hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert sätt och använder då ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om redskap och teknisk utrustning i närmiljön och hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Undervisningen syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik. 

Arbetssätt

Vi tittar på filmer, diskuterar, plockar isär, bygger ihop och söker fakta från webbplatser för barn.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du resonerar om hur några redskap och teknisk utrustning, fungerar och används. 

Jag kommer även att bedöma hur du medverkar i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade, fungerar och har utvecklats. Du kommer även bli bedömd i hur du dokumenterar ditt arbete och använder då ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  4-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6