👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsen pedagogiska planering för pedagogisk undervisning om skapande med geometriska former

Skapad 2021-01-18 08:53 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
För att utöka barnens kunskap och intresse kommer vi erbjuda dem att skapa med hjälp av geometriska figurer.

Innehåll

LPFÖ 18

 

VARFÖR?

Vi har valt geometriska former eftersom de finns överallt i barnens vardag och eftersom vi jobbat med hus den senaste tiden så finns det mycket olika former att titta på kring detta. Våra barn konstruerar och skapar väldigt mycket allihop, vi skulle vilja sätta ord på det de använder och koppla begreppet till något vidare än bara just en kloss eller medel av ett hus. Vi vill på detta sätt utvidga deras förståelse för former. 

 

VAD?

Undervisningen som sker utifrån denna planering kommer att handla om att barnen själva ska få skapa och använda sig av olika geometriska former. Begreppen triangel, cirkel, kvadrat och rektangel kommer vi först och främst undervisa om. 

 

HUR?

 

Vi kommer att erbjuda material ex laminerade geometriska former att konstruera med såväl inomhus som utomhus. Vi kommer ha en skapandeverkstad där alla får möjlighet att skapa en egen bild av Lilla Ärtans hus utav geometriska former. 

Barnen kommer även få skapa egna bilder, inspiration kommer att ges utifrån konstformen kubism, som bygger på att motivet utgörs av små eller större geometriska former. 

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18