👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i skogen

Skapad 2021-01-18 09:20 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola
Vi tittar närmare på vilka djur som finns i skogen.

Innehåll

Var är vi?

Nulägesbeskrivning

Älgen Helge, Haren Skutt och Ekorren Ellen har varit på besök i våra grupper under en tid. Barnen utvecklade ett intresse för djuren i skogen som vi nu vill utveckla och fördjupa. 

Vart ska vi?

Vi ger barnen möjlighet att lära känna våra djur i skogen. 

Hur de ser ut, vad de äter, hur de lever och bor. 

 

Hur gör vi?

Vi tar fram bilder på djur.

Barnen får demokratiskt välja vilket djur som vi ska lägga fokus på.

Vi söker fakta på internet och i böcker. 

Vi arbetar fram en kort faktatext om djuren tillsammans. 

Vi gör uppdragskort med fokus på matematik, språk, natur för varje undervisningstillfälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18