Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden Planering VT 2021

Skapad 2021-01-18 09:39 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Hur visar barnen hänsyn och reflekterar över hur man tar hand om Moder Jord?

Innehåll

 

Normer och Värden Planering VT 2020 

Mål (Lpfö): 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället 

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:  

Hur visar barnen hänsyn och reflekterar över hur man tar hand om Moder Jord? 

 

Kriterier för målet: 

-Att barnen får se att det som ligger slängt i naturen får konsekvenser för jorden och dess invånare  

-Att man måste samarbeta för att få en renare jord 

-Att barnen ska få en kunskap hur vår jord är uppbyggd med hav och land. 

Nuläge: 

Barnen har en förståelse att man måste plocka upp det skräp som man har med sig men hur påverkas jorden om alla slänger skräp och sopor runt sig.  

Metoder för att nå målet:  

-Vi tittat på filmer och läser böcker om hur vår jord är påverkad av nedskräpning  

-Skapar två jordglober där vi tar hand om den ena medan vår fiktiva person tar hand om den andra. 

-Vi tänker att vi ska vara tydliga med hjälp av visuellt material.  

-Vi kommer att använda digitala verktyg som hjälpmedel i undervisningen.  

-Barnen som lärresurser för varandra  

-Vi kommer att reflektera med barnen för att de ska kunna se sitt eget lärande 

-Tar hjälp av en fiktiv figur  

 

Undervisningsmetod: 

Poststruktuell ingång  

-Förskolans fysiska miljö har betydelse för barns lärande  

-I förskolan arbetar vi tematiskt och undviker att dela upp undervisningen i olika, avgränsade ämnen  

-Förskollärares och barnskötares förhållningssätt och agerande har betydelse för vad barn kan göra, vara och bli i olika sammanhang.  

-Undervisningen tar utgångspunkt i barns frågor och intressen, istället för att man gör en detaljerad planering av sin undervisning  

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:  

Variation - Olikheter för att se lärandet ur flera vinklar. 

Inramning - Vi kommer att rama in undervisningstillfälle med att reflektera tillsammans med barnen utifrån bilder från undervisningstillfället och ställa reflekterande frågor om vad barnen har lärt sig. 

Mönster görs synliga - vi arbetar ut ifrån ha tydliga rutiner och mönster i vår utbildning och undervisning så att barnen känner igen sig fast det kanske är något nytt som är lärobjektet.  

Samordning av perspektiv - Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter och ålder. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/undervisningen/ utbildningen/leken.  

Från lokalt till expansivt språk - Barnenslokala språk sätter vi ord på så det hör hur det expansiva språket låter och till slut kan använda sig av det 

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: