👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 5

Skapad 2021-01-18 09:41 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Varför ska vi arbeta med det här? I detta kapitel kommer vi jobba mycket med begreppet area. Ni kommer att få räkna ut arean på olika sätt och lära er en formel för beräkning av area och enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter. Vi kommer även att repetera begreppet omkrets samt längdenheterna meter, kilometer och mil. Även begreppet skala kommer att repeteras, vilket är viktigt att förstå om man till exempel ska läsa av avstånd på kartor. Allt detta är viktigt att kunna eftersom vi i vår vardag ofta får mäta sträckor och areor till exempel då vi ska bygga om hemma.

Innehåll

Centralt innehåll som detta avsnitt berör

·       Centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid beräkning med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

·       Grundläggande geometriska objekt (rektanglar). Grundläggande geometriska egenskaper hos rektanglar.

·       Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

·       Metoder för hur area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

·       Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och area med vanliga måttenheter.

·       Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·       Räkna ut en rektangels area

·       Använda enheterna cm2 och m2 för area

·       Använda enheterna meter, kilometer och mil

·       Förstå och använda skala.

 

Viktiga matteord i detta avsnitt är:

·       Area

·       Omkrets

·       Kvadratcentimeter (cm2)

·       Kvadratmeter (m2)

·       Kilometer

·       Mil

·       skala

 

 Tidsram: Du kommer att arbeta med detta avsnitt under perioden 2021.01.18- 2021.02.05

 

 Matematikplanering kapitel 2 Geometri S

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

3

Introduktion av nytt kapitel. Vi går igenom den pedagogiska planeringen. Titta på genomgångsfilm om area

https://youtu.be/FeIXckt-rOg

Arbete med uppgiftrena 1-9 på sidorna 42-43

Titta på genomgångsfilm om rektangelns  area

https://youtu.be/gKyboFPLzzI

Arbete med uppgiftrena 10-21 på sidorna 44-45

Jobba vidare med större areor sidan 46.

Titta på genomgångsfilmen från förra lektionen igen om du behöver.

 

 uppgiftrena 22-34 på sidan 46-47

Titta på en genomgångsfilm om enheterna meter och kilometer.

https://youtu.be/4p7hoiRfSNY

 

Arbete med uppgift 35-40 sidan 48.

 

 

 

 

 

.

 

4

Titta på genomgångsfilmen om enheterna kilometer och mil.

https://youtu.be/p89zuO9MGxI

Arbete med uppgifterna 41-45 på sidan 49

Titta på genomgångsfilmen om skala.

https://youtu.be/lqHY3ZEu3Qc

Arbete med uppgift 46-53

Sid.50-51

Jobba med problemet på sidan 52 “Arbeta tillsammans” två och två.

Diagnos

5

Repetition

Repetition

Repetition

Diagnos försök 2