Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering Väståkraskolan VT-21

Skapad 2021-01-18 09:51 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 5 Musik
Övergripande planering för musikämnet VT-21

Innehåll

Planering Musik VT-21

 

Innehåll: Denna termin kommer ni få bland annat att få lära er musikhistoria, musikteori och komposition. Vi kommer även jobba med sång och instrument under terminens gång.

 

 

Musikhistoria: Vi kommer gå igenom olika tidsepoker där vi fördjupar oss i den kulturella utvecklingen av olika musikgenrer. Betydelsefulla kompositörer/grupper/artister och varför de haft en påverkan kulturellt och historiskt. Vi kommer även göra kopplingar till nutidens musikaliska landskap och sätta den i koppling till ett historiskt perspektiv. Musikens påverkan på människor och hur man använt sig av den genom tiderna.

Musikteori: Under terminen kommer vi gå igenom musikalisk teori i form av att läsa noter, hur ett notsystem fungerar och olika tecken som pauser och förtecken exempelvis. Vidare kommer vi använda oss av rytmik för att lära oss notvärde och olika taktarter. Gehörslära är också en del av teorin, hur man kan använda sig av sitt hörselsinne för att ta reda på vad som spelas/sjungs. Hur man kan använda gehör för att komponera och bygga musik och även hur man kan kombinera de två sätten (gehör och notskrift).

 

Kreativt skapande: Eleverna ska få öva sina färdigheter i låtskrivande, och skapandet av musik. Momentet föregås av en teoretisk introduktion där vi går igenom hur musikskapande kan se ut.

 

Sång: Vi kommer att sjunga låtar inom olika stilar och lära hur man använder rösten som ett instrument, samt hur man vårdar rösten. Vi tränar på körsång, unison, växel och stämsång. Vi går även igenom olika röstklanger exempelvis, tenor, alt, bas.

 

Instrumentspel: Vi kommer även gå igenom de olika instrumenten som finns i musiksalen hur de låter och hur man spelar på dessa. Vi kommer introduktionsvis att börja med gitarr och klaviatur (piano, keyboard). Slagverk och olika rytmikinstrument kommer också att ingå.

 

 

 

Bedömning:

Vi kommer titta på hur du deltar i diskussioner, arbetar i grupp samt hur aktiv du är i i de olika momenten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: