👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Blandningar och lösningar

Skapad 2021-01-18 09:52 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
I det här området ska du få arbeta med blandningar och lösningar. Vi ska läsa, se på film, diskutera, experimentera och dokumentera.

Innehåll

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • förklara begreppen blandning och lösning
 • lyfta fram att nästan allting omkring oss är blandningar av olika slag
 • ge några vardagliga exempel på blandningar
 • förklara vad som  menas med det kemiska begreppet lösning
 • förklara vattnets egenskap som lösningsmedel
 • förklara begreppsparet lösligt/olösligt
 • genomföra enkla undersökningar.
 • formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • jämföra resultat, föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • med olika metoder dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6