Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2021-01-18 10:20 i GÄRDETS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.” Lpfö-18 (s. 10)

Innehåll

Bakgrund

Vårt prioriterade mål på förskolan är att vi ska arbeta för att utveckla våra lärande miljöer för att genom dessa skapa möten som ger förutsättningar för ett meningsfullt lärande för både barn och vuxna. Vi ska medvetet planera lärmiljöer som skapar goda möten mellan barn-barn och barn-vuxen för att öka barnens självständighet och tillit till egen förmåga.

Vi börjar terminen med att skola in nya barn vilket innebär att vårt fokus kommer att ligga på att stärka barnens trygghet här på förskolan så att de på så sätt kan våga undersöka, upptäcka lära sig nya saker även samspela med andra barn samt vuxna. 

Nuläge

På avdelningen Uggleboet är barnen 1-2 år gamla. Några barn har flyttat till annan avdelning,5 barn kvar från den gamla gruppen och 5 barn kommer att skolas in under vårterminen. Vår främsta uppgift under terminen blir att få barnen att känna sig trygga på förskolan med oss pedagoger/vuxna och i barngruppen.

 

Mål

Under detta läsår vill vi att barnen ska:

 • bli trygga i sig själva.
 • bli trygga i relationen med oss pedagoger och andra vuxna som vistas i förskolan.
 • bli trygga i förskolans miljö.
 • bli trygga i relationen med de andra barnen.

 

Syfte

Vi vill att alla barn ska lära känna varandra och bli trygga i sig själva, i barngruppen, med oss pedagoger/andra vuxna, i förskolans miljö och förskolans rutiner. Trygghet gör det lättare för barnen att våga prova på saker och utmana sig själva i olika situationer. Trygghet hos barnen är en förutsättning för att vi ska kunna utmana dem utifrån läroplanen vilket inspirerar till nya upptäckter och kunskaper.

 

Genomförande

Varje barn är en enskild individ och behöver olika lång tid för att bli trygg. Vi pedagoger finns nära barnen och är lyhörda för varje enskilt barns behov. Många gånger räcker det långt med ett knä att krypa upp i.

Då barnen av olika anledningar kan visa otrygghet i olika situationer under hela förskoletiden är vi pedagoger observanta på vad som sker med barnen enskilt och i barngruppen och vi lyfter eventuella funderingar i arbetslaget.

Vi tänker dagligen på att varje barn ska få ett bra mottagande när de kommer till oss på förskolan. 

För att ge barnen struktur och trygghet har vi dagliga rutiner på förskolan. Vi äter våra måltider på fasta tider där barnen, så långt det är möjligt, sitter tillsammans med barn och pedagoger från sin avdelning vid bestämda bord. Vi har samling med fruktstund på förmiddagen.

Rummen på avdelningen ska så långt det är möjligt anpassas utifrån barngruppens behov. Vi kommer att bygga upp stationer/mötesplatser där var sak har sin plats, vilket skapar struktur och trygghet.

Vid behov delar vi in barnen i mindre grupper så alla barn får möjlighet att i lugn och ro upptäcka varandra och de utmaningar som finns på avdelningen.

Vi arbetar med värdegrunden, hur vi ska vara mot varandra, hur man kan vara en bra kompis.

Vi arbetar med familjeböcker för att inkludera familjen där barnens vårdnadshavare får göra en bok och klistra in foton på barnet, familjen och annat som är betydelsefullt för barnet. Dessa böcker finns sedan tillgängliga för barnen på avdelningen.

Detta arbete pågår under hela terminen och med alla barn i gruppen.

 

Dokumentation under lärprocessen

På våra avdelningsplaneringar dokumenterar vi kontinuerligt arbetet i Unikum.

 

Ansvar

Hela arbetslaget ansvarar för detta arbete.

 

Uppföljning

Uppföljningen sker vid terminsslut. Vid behov revideras planeringen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: