Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi - åk 6

Skapad 2021-01-18 11:04 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med Europa efter mål i åk 6.
Grundskola 6 Geografi
Europa är en världsdel på kontinenten Eurasien. Under den här kursen kommer vi att lära oss Europas namngeografi, de viktigaste länderna, städerna bergen och mycket mer. Vi kommer också lära oss om hur och varför städer vuxit fram, vilka naturtillgångar som finns i Europas olika regioner, hur vi kan läsa olika kartor och använda dem och förstå varför människor bor just på vissa platser. Hållbar utveckling kommer också att vara ett fokusområde.

Innehåll

 Tidsram: Vecka 2-11 ca

Arbetssätt: Vi kommer att ha gemensamma genomgångar under varje lektion, läsa tillsammans och enskilt i geografiboken och genomföra tillhörande uppgifter i arbetshäftet. Vi kommer att arbeta med namngeografi på bl.a Seterra. Vi kommer att ha diskussioner och göra reflektioner och ägna oss åt begreppsinlärning. Löpande kommer vi att öva på hur ett resonmang utvecklas och hur kunskap kan visas i flera led. 

 

 

 Mål efter avslutat arbetsområde: 

 • Visa kunskaper om de processer som formar och förändrar jordytan och de konsekvenser det får för människor och natur och begrepp knutna till området.
 • Kunna olika typer av kartor och beskriva lägen, storleksordning på geografiska platser, samt kunna namnge och placera länder, städer, hav, bergskedjor, floder/öar/sjöar i Europa  
 • Förklara Golfströmmens påverkan på klimatet på jorden och Norden 
 • Veta hur klimatet skiljer sig från norra Europa till södra Europa, även något om hur växtlivet skiljer sig t ex slätter  - jordbruk. Även hur det var i olika områden förr och hur det kan bli i framtiden om klimatförändringarna fortsätter.
 • Känna till vilka naturtillgångar som finns och hur människor lever i olika områden i Europa. Veta vad de flesta jobbar med inom angivna områden i Europa och varför detta har ändrats mycket från förr till nu.
 • Kunna förklara hur floder används av människan förr-nu
 • Förstå orsakerna till varför många städer växt fram på just den platsen de ligger samt konsekvenser av dessa befolkningstäthet, migration, samt förstå varför Europa är ett rikt område.
 • Förklara skillnaden mellan olika energikällor och resonera kring hur de kan påverka miljön.
 • Kunna ge exempel på och resonera kring några val vi kan göra i vardagen för att uppnå hållbar utveckling på jorden och undvika att bidra till fortsatta klimatförändringar och problem med jordens naturresurser i framtiden (hållbar utveckling-miljö)
 • Förstå geografiska ord/begrepp (ex: dal, flodmynning, delta, slätt, stäpp, tundra, import/export)

 

Utvärderingsformer: 

Löpande bedömning sker (diskussioner och reflektioner under lektionstid)

Begreppstest fredag v 3 

Test på Europas namngeografi 

Avslutade prov 

 

 

Geografiplanering  

V2+3  

Jorden förändras (kontinenter/världsdelar/plattekonik)

LB:sida 8-14

AB: sida 4, 6, 7

Begreppstest

 

V3+4 

Europa i världen (naturen, bergen, floderna)  

LB: 16-26

AB: 8-15

Seterra: länder, floder, berg  

 

V5

 Europas regioner, EU, Golfströmmens betydelse, Östersjöländerna 

Seterra: länder, floder, berg  

LB: s28-31, 32-39 

AB: s. 13-15, 16-17

Förhör: länder i Europa på Seterra 

Klipp: Golfströmmen, EU   

 

V6 

Regionerna Västeuropa. Genomgång: folkmängder och tidvatten   

Seterra: länder, floder, berg  

LB: s. 39-49 

AB: s. 18-25 

Klipp:  Tidvatten – ebb och flod

Film: världens befolkning    

 

V7

Regionerna Östeuropa och Centraleuropa    

Seterra: länder, floder, berg  

LB: s. 52-69 

AB: s. 26-33 

Prov: namngeografi  

 

V8   

Regionen Sydeuropa och jordens resurser  

LB: s. 72-80, 82-99 

AB: s. 34-37, 38-45 

Klipp: våra naturresurser 

 

V 10

Hållbar utveckling, ojämlika levnadsvillkor i världen, läskunnighet och utbildning.  

LB: s. 72-80 

AB: s. 46-47 

 

V11 

Avslutande prov - hållbar utveckling och jordens resurser  

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Matris åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Metod, begrepp, arbetssätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Metod, begrepp, arbetssätt
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Kunskaper
Du har baskunskaper om geografiska namn Europa Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket godakunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Analys
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: