👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Develop an old or new product

Skapad 2021-01-18 11:31 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
This theme focuses on both your creativity and your knowledge of the environment and technology. We will work as a technology developer and develop a more sustainable product.

Innehåll

CONTENT

This theme focuses on both your creativity and your knowledge of the environment and technology. We will work as a technology developer and develop a more sustainable product. In the first step, you should think about something in your life that you think needs to be developed or invented, for a more sustainable future.

 

You sketch on ideas and investigate whether your idea may already exist and develop the idea. Finally, you have a solution in sketch form (on paper or digital) and a report that describes your sustainable design, what needs you want to meet, a description of the function and how your idea contributes to a sustainable future; environmental, ergonomic, economic, social, ie its consequences for individual society and the environment.

You have the freedom to choose to develop an existing product, for example change the shape, function and material of a package, design an environmentally friendly toy, furniture, clothing or whatever you want. In this theme, you get to test using your imagination and working as a designer and entrepreneur.

TARGET

·       Think about the choice of materials with regard to function, design and environment.
·       Make sketches by hand or digitally.
·       Motivate how the idea / product contributes to a sustainable future.
·       Present the product as a commercial (film or advertising).

RESOURCES

Productdesigne project

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CnKeVs-_9zs

Technical drawing

ASSESSMENT

Report

Commercial

Uppgifter

 • Hand in the assignment here

 • Advertising

 • HW Decide which product you want to develop!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Develope a product

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Technical solutions
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Describes parts of how the product works.
Describes how the product works.
Describes in detail how the product works and uses scientific language
Material
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Describes the material in the product
Describes the material and gives some motivation for the choice of material
Describes the material and the choice of material with regard to design, function and environment.
Initiatives and independent work
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
The student needs help with ideas and to get started.
The student needs some help with ideas.
The student works independently.
Report and tecknical drawing
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Simple drawing Simple report where some part may be missing.
Drawing showing the product. Report where all parts are included.
Drawing from several views. Detailed report where all parts are included and the process can be followed.
Consequences for the individual, society and the environment
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Describes from some aspect how the product is good for the environment.
Describes how the product is good for: the environment Individual or society
Describes in detail how the product is good for: The environment Individual and / or Society