Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 7:4 Individ och gemenskap - Ungdomar

Skapad 2021-01-18 12:32 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vad står begreppet ungdom för? Vad menas med en persons identitet och hur byggs den upp? Hur påverkar samhällets normer identitetsskapandet? Hur hänger livsstilen ihop med hur man mår? Detta är frågor som vi kommer diskutera och arbeta med under kapitlet Ungdomar.

Innehåll

 

Tid: vecka 4-5

 

Material: Samhällskunskapsboken Utkik 7-9, Ungdomar s32-47 , Arbetsblad med planering och instuderingsfrågor.

 

Film: Vad är identitet 2:24 (måndag v4)

 

Lektionsplanering

 

V 4 måndag, dela ut böcker, introduktion kurs om ungdomar, Uppgift Julias resa + frågor s32-34

 

V 4 tisdag, ungdomskultur, identitet , norm. Jobba med frågor i instuderingshäfte.

Startuppgift: Från gårdagen Julias Resa

 1. Varför känner sig Julia ensam och utanför i sitt tjejgäng, tror du?
 2. Vilka olika roller tycker du att Julia har i berättelsen?
 3. Vad tror du händer sedan? Kommer Julia och Nathalie att fortsätta att träffas? Vad berättar Julia för tjejgänget? Vad berättar Julia för sina föräldrar?
 4. Vad krävs för att man ska våga stå för den man är, tycker du?

 

V 4 torsdag, uppgift reflektion Vem är du på nätet och IRL? S39

 

V 5 måndag, livsstilar och välbefinnande, hur mår ungdomar?, Ungdomars fritid?

 

V 5 tisdag, genomgång läxa Keun Yeong från Sydkorea s43, lämnas in via mail senast 9 feb.

 

V5 torsdag Prov Ord och begrepp

 

Examinationer och uppgifter: Julias resa s 32-34 (frågor s34), görs i grupp på lektion

 

Vem är du på nätet och IRL? S 39 görs på lektion,

 

Läxa: Lämnas in sista dag fredag 9 feb, Se ur olika perspektiv sid 43 Keun Yeong från Sydkorea,  frågor i ruta. Lämnas in via uppgiftsrutan i planeringen.

 

Instuderingsfrågor: Arbetar vi med på lektioner och helpass.

 

Begreppstest torsdag 11 feb (v5): Viktiga begrepp och ord (se nedan)

 

Frågor och uppgifter: Finns på sista sidan i arbetsblad/häfte som delats ut på lektionstid v4.

 

Övergripande frågor:

 

 1. Vilka identiteter har du och hur har de skapats?
 2. Vilka gemenskaper är du en del av och hur har de format dig?
 3. Ge exempel på hur man kan formas av den miljö man växer upp i.
 4. Vilket ansvar har du själv för att ditt liv blir som du har tänkt dig? Vilket ansvar har samhället?

 

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 

 • reflektera över ungdomars livsvillkor och roll i samhället, både idag och förr i tiden.
 • värdera fakta samt dina och andras åsikter om identitet, livsstilar, normer och välbefinnande.
 • fundera över och analysera orsaker till skillnader mellan ungdomars livsvillkor, som till exempel socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • söka information om ungdomar från olika slags källor.

 

Centralt innehåll samhällskunskap

 

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande
 • Hur detta påverkas till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

 

 

 

Viktiga ord och begrepp

 

Ungdomskultur                       tonåring                               Norm

 

Identitet                                 Status                                   grupptryck

 

Hbtqi                                       könsidentitet                        Könsroller

 

Metoo                                     Transperson                         levnadsvanor

 

Livsstil                                     hälsa

 

 

 

Uppgifter

 • Läxa: Se ur olika perspektiv, Keun Young från Sydkorea s 43 i utkik

 • Pdf och arbetshäfte till arbetsområde ungdomar

 • Instuderingsfrågor (frågor har delats ut i häfte v4) Skriv gärna i uppgiftsrutan i Unikum

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Når ej målen
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: