Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holidays

Skapad 2021-01-18 12:30 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this area of work, we will look closer at six holidays from the UK and the US.

Innehåll

I detta arbetsområdet kommer vi att titta närmare på sex olika högtider från USA och Storbritannien. 
Ni kommer att få en högtid tilldelad till er slumpvis. 
Därefter är det er uppgift att samla in information om högtiden. 
Arbetsområdet kommer att avslutas med att ni presenterar er högtid i tvärgrupper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9

Matriser

En
Holidays

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Diskutera & jämföra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du tar upp grundläggande information kring din högtid. Du kan också på ett enkelt sätt utrycka dina egna åsikter kring högtiden.
Du tar upp information om högtiden på ett utförligt sätt. Du kan också utrycka dina egna åsikter kring högtiden och utveckla dem.
Du tar upp information om högtiden på ett utförligt och detaljerat sätt. Du kan också uttrycka dina egna åsikter kring högtiden utveckla dem samt ta upp dem ur olika perspektiv.
Använda material
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan leta rätt på information och använda den i presentationen.
Du kan leta rätt på information med en tydlig koppling till din högtid och använda den i presentationen.
Du kan på ett effektivt sätt leta rätt på information med en tydlig koppling till din högtid och använda den på ett effektivt sätt i presentationen.
Presentation
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
När du presenterar kan du prata på ett begripligt sätt, samt ha en enkel koppling till syftet och ämnet.
När du presenterar kan du prata tydligt med visst flyt, samt ha en koppling till ämnet och syftet.
När du presenterar kan du prata tydligt och med flyt, samt ha en tydlig koppling till ämnet och syftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: